Saturday, August 3, 2013

तोचि आहे सुख

तोचि आहे सुख, दुःख आहे तोचि,
तोचि रे सुंदर, कुरूप ही तोचि ।

तोच बुध्दिमान, गावंढा ही तोचि,
तोचि रे नागर, ग्रामस्थ ही तोचि ।

तोचि रे सरळ, वाकुडा ही तोचि,
तोचि रे कठोर, मृदुल ही तोचि ।

तोचि सदाचारी दुर्जन ही तोचि,
तोचि खल कामी, सज्जन ही तोचि ।

क्रोध,काम, मद, मत्सर ही तोचि
लोभ, मोह, राग, प्रेम रस तोचि ।

तोचि आहे अग्नि, जळ आहे तोचि,
पृथ्वी, वायु, नभ सर्व आहे तोचि ।

अंतरिक्ष आणि पाताळ ही तोचि
सर्व ह्या जगाचा प्रतिपाळ तोचि

तोचि आहे तू अन् मी ही आहे तोचि
अखिल जगती भरला रे तोचि । 

Wednesday, March 27, 2013

होळी
उधळित रग गुलाल कन्हैया खेळे होळी
गोकुळ हे झाले दंग, भरली मस्ती ची झोळी  ।

राधिका वाचवित अंग गोपिंच्या आड होतसे
सावरी त्वरेने पदर, झाकते ओली चोळी ।

पिचकारी उडवित येति गोप अन कृष्ण मुरारी
धावती गोपीं च्या पाठी मोडती नीटस ओळी ।

हा रास रंग पाहुनि लोक हे भान विसरले
जय जय हो राधा-कृष्ण, बोलती एकच बोली ।

कृष्ण रंगी भिजती आज पहा सारे ब्रिजवासी
जाहले कृष्णमय जगत, भक्ती ची पिकली पोळी ।