Tuesday, June 17, 2014

रात्र आणि दिवस


रात्र सावळी सुंदर
काळाभोर केशभार
नेसे काळी चंद्रकळा
हिरे मोती अलंकार।

कोण तिचा प्रियकर
कोणा साठी हा श्रृंगार
कोणाची पाहते वाट
आहे कोण तो येणार।

रात्र जागविते रात्र
पुन्हा वेळावते मान
आला का घेते चाहूल
दश दिशा झाल्या कान।

वाट पाहून पाहून
निशा राणि पेंगुळली
आणि तिच्या प्रांगणात
उषा सुंदरी पातली।

आत आला रविराज
भेटे प्रिय उषा राणि
दिवसाची सुरवात
होते त्यांच्याच मीलनी।

चालतसे लपंडाव
रात्र दिवसाचा असा
रविराज येता येता
करते प्रयाण निशा।


Tuesday, May 13, 2014

कोवळा अंकुर

कोवळा अंकुर आहे ग मी आई तुझ्या कुशीतली
तुझ्या सारखीच होणार ना मी ही स्त्री सखी जगातली
नको ना कुणाला खुडायला देऊ, सांभाळ गS स्वतःला
येऊ दे, येऊ दे, येऊ दे ना आई ह्या तुझ्या जगी मला।
प्रकाशात नाहू दे
श्वास मोठा घेऊ दे
तुला पाहू दे ना डोळे भरून
मांडीवर झोपू दे
सायी चे हात तुझे
फिरव ग अंगा वरून।

तुझे धरुनि बोट
चालीन मी वाट
घेईन अवघे जग जिंकून
तू मला मी तुला
दोघी एकमेकी ला
सांभाळू आधार देऊन
तू आत्ता येऊ दे मला
स्मरीन मी ही हे उपकार
अन् जेंव्हा तुला लागेल मदत
सांभाळीन मी ही तुला।