Wednesday, March 27, 2013

होळी
उधळित रग गुलाल कन्हैया खेळे होळी
गोकुळ हे झाले दंग, भरली मस्ती ची झोळी  ।

राधिका वाचवित अंग गोपिंच्या आड होतसे
सावरी त्वरेने पदर, झाकते ओली चोळी ।

पिचकारी उडवित येति गोप अन कृष्ण मुरारी
धावती गोपीं च्या पाठी मोडती नीटस ओळी ।

हा रास रंग पाहुनि लोक हे भान विसरले
जय जय हो राधा-कृष्ण, बोलती एकच बोली ।

कृष्ण रंगी भिजती आज पहा सारे ब्रिजवासी
जाहले कृष्णमय जगत, भक्ती ची पिकली पोळी ।

No comments: