Monday, October 4, 2010

मन

मन सुसाट पळते
मला नको तिथे नेते
नको नको मी म्हणता
नको तेच दाखवते ।

मन माजवते मनीं
किती काहूर काहूर
नाही नही ते विचार
करून हुर हूर ।

मन किती हे चपळ
जसे हरिण हरिण
क्षणि इथे क्षणि तिथे
ह्याचे कठिण कठिण ।

मन नाठाळ नदी से
वाहावते दूर दूर
बांध तोडून आणते
सर्वत्र महापूर ।

मन वा-या संगे नाचे
मन भिजे पावसांत
मन कधि हो ढगाळ
कधी तापते उन्हांत ।

ह्या मनाचे नाही खरे
ह्याचा लागेच ना ठाव
कधी वाटे जवळचे
कधी राखे दुजा भाव ।

7 comments:

प्रशांत said...

मस्त.

shashankk said...

खर आहे अगदी.
मनाचा काही भरोसाच नाही.
"मन कंपन हे मन कंपन
अणू गर्भात की विश्वबीजाताले "
शशांक

davbindu said...

माझ मन पण असच आहे...
"मन सुसाट पळते
मला नको तिथे नेते
नको नको मी म्हणता
नको तेच दाखवते । "

मस्तच...!!!

Suman said...

man he asech aahe ho.....

Saurabh said...

Khup Chaan Poems aahet .....

"Man"
Zakkassss

प्रसाद साळुंखे said...

हो मन म्हणजे बेभरवशीच कारभार, मूडी, मस्त मांडलंय तुम्ही

प्रसाद साळुंखे said...

हो मन म्हणजे बेभरवशीच कारभार, मूडी, मस्त मांडलंय तुम्ही