Saturday, September 8, 2012

प्रश्न आणि उत्तरंकिती आणि कसं, कुठे आणि केंव्हा
कधी आणि कुणी काय करावं
कसे कसे पडतात प्रश्न मनाला

कुणी द्यावी त्याची उत्तरं
कुणालाच तर माहीत नसतांत
मग सगळं आपलं अनुमान

खरं खरं रोक ठोक काहींच नाही
काय करावं, शोधावी उत्तरं कि
चालू द्यावं सर्व जसं चाललंय

मिटून कवाडं बाहेरची
डोकावलं आंत, तर
मिळतील ती उत्तरं