Wednesday, November 14, 2007

तू


तुझ्या प्रीतीचा भाव मला वेढून टाकतो हळुवार
एखाद्या मंद सुगंधा सारखा वाय्रावरून दरवळत येतो,
सप्त सुरांच्या लयीत मला गुगवून ठेवतो, अन्
तुझ्या पैंजणांच्या तालावर मी नाचत राहातो मनोमनी
तुझ्या येण्याचा विचार करतो रोमांच उभे अंग भर
तुझ्या ओढणीचा स्पर्श जागवतो शृंगार
तुझ्या पदचापांच्या रवाने तृप्त होतात कान
जागते हुरहूर ह्रदयात कि तू येणार
दार वाजतंय ते उघडलं कि तुझा हसरा चेहेरा
दाराच्या चौकटीत दिसणार
माझ्या डोळ्यांचं पारणं फिटणार
अन् मान वेळावून तू म्हणणार
किती हा वेळ !

6 comments:

Prashant Uday Manohar said...

chhaan! aavaDalii.

stockworld said...

kavita vachun tarunpanatil aathwani jagya zalya. kavitemulech manus aaplya shevtchya shwasaparyant jagu shakto; aaplya bhavna nakkich changlya aahewt; tumchya kavitela triwar abhivadan.
SANJAY, PUNE

stockworld said...

kavita vachun tarunpanatil aathwani jagya zalya. kavitemulech manus aaplya shevtchya shwasaparyant jagu shakto; aaplya bhavna nakkich changlya aahewt; tumchya kavitela triwar abhivadan.
SANJAY, PUNE

आशा जोगळेकर said...

आपल्या सर्वांचे अनेक आभार . असाच लोभ असावा.

mehek said...

khup chan sundar

संदीप said...

Kiti Romantic...wah wah....layi bhaari..